met Jaap

Klein vaarbewijs deel 1 en 2

Klein Vaarbewijs I en II

Een Vaarbewijs is verplicht voor het varen van een schip dat langer is dan 15 meter of een schip dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur.

De cursus wordt door vakbekwame docenten gegeven. Zij hebben hun nautische beroepsopleiding genoten bij de hogere zeevaartschool en/of binnenvaartschool. Door de beroepservaring worden de lessen aangevuld met vele praktijk voorbeelden en het waarom van de regels verbeterd uitgelegd. Dit vergroot de slaging kans aantoonbaar.

Je leert daarbij een heleboel over het varen in de praktijk en het vaarbewijs is gelijk ook een ICC (International Certificate of Competence).
In diverse landen is het wenselijk of verplicht om zo’n document te hebben.

De cursusavonden zullen een praktische invulling hebben. De cursus wordt gegeven aan de hand van het cursusboek Leidraad voor het Vaarbewijs van Richard Vooren 12e druk (niet inbegrepen in de cursusprijs). Aangevuld met eigen sheets.

Er zal aandacht zijn voor onderwerpen die gewoon geleerd moeten worden, maar ook voor onderdelen die meer inzicht vereisen. Deze praktische vaardigheden zullen uitgebreid geoefend worden gedurende de lesavonden. Deze cursus omvat o.a. de voorschriften en vaarregels op de binnenwateren, motortechniek, de (brand)veiligheid aan boord, de betonning en het varen en manoeuvreren in bijzondere omstandigheden.

Examens voor het vaarbewijs zijn landelijk en worden door het CBR afgenomen. Voor het examen geldt geen minimum leeftijd, maar het Vaarbewijs zelf kan je pas aanvragen als je 18 bent. Voor informatie over de examendata, prijs, plaats en inschrijving kan je de site van CBR raadplegen.

Bij 5 deelnemers start een nieuwe cursusgroep.

De cursus Klein Vaarbewijs 1 kost in Woudsend € 150,00 * per persoon voor 4 of 5 avonden. Op locatie op aanvraag. Prijs is incl. Btw, koffie of  thee.

De cursus Klein Vaarbewijs 2 kost in Woudsend € 150,00 * per persoon voor 4 avonden. Op Locatie op aanvraag. Prijs is incl. Btw, koffie of thee.

  •  Wij werken met het cursusboek Leidraad voor het Vaarbewijs 1 en 2.  Deze kost € 21,00
  •  Voor de lessen door ons verzorgd door ongediplomeerde docenten geven wij 25% korting.