met Jaap

Groot pleziervaarbewijs deel 1 en 2

U leert voor het behalen van het Grootpleziervaartbewijs ( 25 – 40 meter) van Vamex, dan kunnen wij u zowel praktisch als theoretisch helpen. Als u zelf voor een geschikte lesboot en locatie zorgt dan scheelt dat in de kosten. Wij bieden de mogelijkheid gedurende de lesperiode uw boot aan onze 40 meter langssteiger te leggen.

Geen groot oefenschip beschikbaar? Dan kunnen we een geschikte instructieboot en examenboot voor u regelen.